Nogueras Blanchard

Aquesta és la instal·lació que hem realitzat a la Sala d’Exposicions Nogueras Blanchard de l’Hospitalet de Llobregat. A causa de l’escàs marge temporal disponible entre exposició i exposició, l’hem dut a terme en un temps rècord, treballant de forma continuada i sense festius. L’encàrrec consistia en realitzar la composició especial d’un moble de 10 metres de llargada i 2,5 d’alçada, amb perfils galvanitzats per fabricació d’envans, tallats a mida i fixats entre ells per tal de conformar una estructura sòlida amb prestatges, trasera dues taules. De la mateixa manera, es van instal·lar diverses bancades i una taula a la qual s’aplicà una imprimació de fons pretintada en color blau per acabar amb una aplicació amb airless i d’esmalt Martelé, també de color blau. Tot plegat li confereix un acabat industrial sobre uns perfils constructius que no son habitualment utilitzats com a acabat.